Thứ bảy, 16/12/2017,
23:47:56 PM
  Giới thiệu
  Tin tức- Sự kiện
  Thông tin cần biết
  Thị trường nông sản
Sản phẩm địa phương
  Văn bản pháp luật
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Tốt
Bình thường
Không tốt
Số lượt truy cập
 
Đang truy cập: 38
 
Lượt xem: 493.164
 
 
Giới thiệu
Quy chế phối hợp giữa hoạt động Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Căn cứ vào điều 50 luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi ) Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực UBMTTQ (TT.UBMTTQ) với Thường trực HĐND (TT.HĐND) và UBND trong việc giải quyết các vấn đề chung dựa trên tình hình thực tế của địa phương.

Nhằm bảo đảm thống nhất hành động giữa UB.MTTQ-HĐND-UBND xã An Lập năm 2011. Nay UBMTTQ cùng HĐND và UBND xã An Lập thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động năm 2011 như sau :

A. TRÁCH NHIỆM CỦA HĐND :

1. Trong quá trình hoạt động của mình HĐND và các đại biểu HĐND luôn liên hệ chặt chẻ với UBMTTQ, các đoàn thể, các tổ chức xã hội xã An Lập, vận động nhân dân tham gia rộng rải vào việc quản lý nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và thực hiện QCDC ở cơ sở.

2. Trong các kỳ họp HĐND, HĐND có trách nhiệm mời Đại biểu UBMTTQ Đại biểu các hội, đoàn thuộc khối vận đến tham dự, đồng thời gởi các tài liệu liên quan đến thành viên cuộc họp theo luật định.

3. Khi đại biểu HĐND xã vi phạm pháp luật được UBMTTQ xã đề nghị đưa ra để cử tri ở đơn vị bầu ra đại biểu hoặc đề nghị trong kỳ họp HĐND bải miển theo đúng luật định.

4. Mỗi năm 2 lần HĐND xã thông báo cho UBMTTQ xã về kết quả hoạt động của HĐND.

5. HĐND có trách nhiệm trả lời chất vấn của cử tri hoặc của MTTQ phản ảnh.

6. TT.HĐND có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại các ấp để báo cáo trong các kỳ họp định kỳ của HĐND.

B. TRÁCH NHIỆM CỦA UBND :

1. Việc tổ chức thực hiện những chỉ đạo các phong trào thi đua của Đảng Uỷ và cấp trên, UBND xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể thực hiện và thông báo kết quả cho Mặt trận sau mổi đợt sơ, tổng kết về quản lý kinh tế, văn hoá xã hội, ANQP.

2. Sau khi nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc trực tiếp đúng thời hạn, theo pháp luật quy định.

3. Khi thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng các công trình có liên quan đến khu dân cư, UBND xã có traùch nhiệm mời UBMTTQ và các đoàn thể, đến dự để bàn bạc các biện pháp cùng nhau thực hiện.

4. UBND xã có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để UBMTTQ xã và các đoàn thể, tổ chức vận động nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, và có trách nhiệm cung cấp số liệu công khai ra cho MTTQ được biết.

5. Các kỳ họp theo luật định tháng, quý, năm của UBND, UBND có trách nhiệm mời UBMTTQ, các đoàn thể đến dự.

C. TRÁCH NHIỆM CỦA UB.MTTQ :

1. Chủ tịch UB.MTTQ xã An Lập và trưởng các đoàn thể trong xã có trách nhiệm dự đầy đủ các kỳ họp của UBND xã khi bàn đến các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

2. UBMTTQ xã An Lập và các đoàn thể thành viên, có trách nhiệm vận động toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, ANQP mà Nghị Quyết HĐND xã đề ra giúp đở đại biểu HĐND xã làm tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đại biểu tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị những vấn đề cần thiết với HĐND.

3. Mỗi năm 2 lần UBMTTQ xã sẽ thông báo tại kỳ họp HĐND xã về hoạt động của MTTQ trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của UB.MTTQ đối với HĐND và đại biểu HĐND.

4. UBMTTQ xã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐND và UBND khi có thơ mời.

5. Theo định kỳ UB.MTTQ xã tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, các kiến nghị, ý kiến của cử tri đóng góp trong các cuộc tiếp xúc được TT.HĐND tổng hợp, báo cáo trong các kỳ họp định kỳ của HĐND. HĐND – UBND xã có trách nhiệm phối hợp các nghành hữu quan trả lời bằng văn bản cho từng cử tri theo từng vấn đề được kiến nghị.

6. Trong mổi kỳ tiếp xúc cử tri tại các ấp, các chức danh chủ chốt Chủ tịch HĐND- Chủ tịch UBND và Trưởng ban lãnh đạo các ấp thông qua bản báo cáo tự kiểm điểm trước cử tri (theo các năm lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt), để cử tri đóng góp ý kiến cho từng chức danh. TT.UBMTTQ tổng hợp ý kiến đóng góp của cử tri cho từng chức danh để báo cáo trong cuộc họp định kỳ của HĐND.

7. UBMTTQ có trách nhiệm công khai đến tận người dân về Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định.

Trong quá trình thực hiện quy chế về việc tổng hợp hoạt động này của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND Chủ tịch UBMTTQ xã có trách nhiệm trao đổi thống nhất về việc sửa chửa, bổ sung, văn bản quy chế làm việc nhằm tạo điều kiên cho việc phối hợp hoạt động ngày càng chặt chẻ và đạt kết quả cao hơn, phù hợp với tình hình tại địa phương.

Cuối năm, 3 bên họp để kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp trong năm và đề ra Quy chế cho năm sau. Quy chế này đã được thông qua tại hội nghị liên tịch và đồng ý ký tên.


Các tin khác:
 
Liên kết website
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN LẬP
Ấp Bầu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3561210 - Email: anlap@binhduong.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung website: Bà Trương Thị Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Lập